Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

  

سيستم مديريت ايمني غذا   Food Safety Management Systemبر مبناي استاندارد بين المللي ISO 22000:2005  به منظور پياده سازي موثر سيستم HACCP  در سازمان هاي مستقر در زنجيره غذايي تدوين يافته است.

اين سيستم در به حداقل رساندن مخاطرات ايمني غذا بوسيله در نظر گرفتن كليه مخاطرات احتمالي در زنجيره غذا كاربرد دارد.

اين استاندارد براي سازمان هايي كه مي خواهند تطابق خود را با الزامات استانداردهاي ملي و بين المللي به طرف هاي ذي نفع و مشتريان اثبات نمايند كاربرد دارد و به ‌آنها در جهت افزايش سهم بازار و موفقيت در عرصه رقابت با ساير توليدكنندگان و شركت هاي خدماتي در صنعت غذا كمك مي نمايد.

از مزاياي اين سيستم، توانايي اجرا در تمامي مراحل زنجيره غذا از مزرعه و دامپروري تا كارخانه توليد مواد غذايي است و تا حد توزيع كنندگان مواد غذايي و توليدكنندگان مواد بهداشتي و خدمات آن در صنعت غذا گسترش يافته است.

سيستم مديريت ايمني غذا به سازمان اطمينان مي بخشد كه كليه مخاطرات شناسايي شده در هر مرحله توليد، شناسايي شده و تحت كنترل مي باشند و درصورت بروز حوادث احتمالي و شرايط اضطراري مانند بيماري هاي همه گير، شركت توان توليد بهداشتي خود را حفظ مي نمايد.

لذا بالاترين ميزان رضايت مشتريان را محقق مي سازد و احتمال بروز شكايات احتمالي را با استفاده از سيستم رديابي مناسب به حداقل مي رساند.

با استفاده از مراجع كميته بين المللي كدكس در صنعت غذا، كيفيت توليدات و خدمات در زنجيره غذا به كيفيت جهاني متصل شده و زمينه صادرات فراهم مي گردد.

كليه سازمان هايي كه تمايل به استقرار سيستم HACCP و ISO 9001:2008 در صنعت غذا دارند مي توانند با استقرار سيستم ISO 22000:2005 در زمان و هزينه هاي سازمان صرفه جويي نموده و اين استانداردها را با كيفيتي بالاتر پياده سازي و اجرا نمايند.

سازمان هايي كه داراي گواهينامه هايHACCP  و ISO 9001:2008 هستند مي توانند با استقرار سيستم ISO 22000:2005  فراتر از الزامات ايندو استاندارد حركت نموده و جايگاه خود را در سال هاي آتي در صحنه رقابت حفظ نمايند.

با توجه به كليه مزاياي ذكر شده، استقرار و اجراي اين سيستم در كليه سازمان هاي مرتبط با صنعت غذا توصيه مي گردد.

 

 

ثبت درخواست مشاوره